Město současnosti i budoucnosti

19. 09. 2018
Město současnosti i budoucnosti
Město současnosti i budoucnosti

Spolu s jednou z hlavních priorit Pirátů, kterou je transparentnost, jde ruku v ruce také potřeba moderních postupů. S rychlým vzestupem a zaváděním digitálních technologií je nutné, aby město drželo krok a bylo v tomto směru flexibilní.

Město, které je připravené na změny, jež nutně budou v následujících letech probíhat také na celorepublikové úrovni. Zlín by však měl začít sám u sebe a vyjít vstříc novým potřebám jeho občanů, které se v duchu dnešní doby nesou. Je úsměvné, když vám po dvou letech od odhlášení psa na úřadu, přijde výzva k zaplacení poplatku za něj. Nebo když musíte běhat z úřadu na úřad tam a zpět, protože si úřady neumějí sdílet data mezi sebou.

Základem je budování a sdílení kvalitních databází a schopnost je optimálně využívat a pracovat s nimi. Ulehčit lidem jednání s úřady tak, aby si nemuseli na plnění svých povinností brát dovolenou. Začít opravdu chápat pravý smysl pojmu „e-government“. Inspiraci i zkušenosti najdeme v mnoha našich městech i v zahraničí. Vytváření a využívání aplikací, které usnadňují každodenní život občanů, nemusí být vždy spojeno se složitým a nákladným procesem. Ať už se jedná o svoz komunálního odpadu, placení poplatků či vyhledání a získávání informací.

Piráti se dlouhodobě věnují této problematice a jsou schopni nabízet i vytvářet co nejjednodušší řešení. Nejen internet je naše moře.

Autor: Irena Drofová


Autorka článku