POVOLEBNÍ STRATEGIE PIRÁTŮ ZLÍN PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

06. 10. 2018
Tagy
POVOLEBNÍ STRATEGIE PIRÁTŮ ZLÍN PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
POVOLEBNÍ STRATEGIE PIRÁTŮ ZLÍN PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Proto předkládáme závaznou strategii povolební činnosti.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady města Zlína s cílem dostat maximum našich priorit do jejího programu. Nelpíme ale za každou cenu na obsazení štědře placených a mocenských funkcí. Jsme připraveni plnit i roli kritické, ale konstruktivní opozice. Výběr členů rady a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (uzavření koaliční smlouvy…) podléhají souhlasu Místního fóra Pirátů z MS Zlín. Nedovolíme hromadění uvolněných funkcí a přidělování trafik v městských firmách nebo městských organizacích u našich zastupitelů ani koaličních partnerů. Během voleb Během povolební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná závazná prohlášení o spolupráci. Bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků může lídr kandidátky nezávazně komunikovat s ostatními stranami, aby jim pogratuloval k volebnímu úspěchu. Vítěz z pirátské kandidátky je pověřen komunikovat s médii při hodnocení volebního zisku.

Hned po volbách

Zvolení zastupitelé a členové předsednictva MS Zlín Se sejdou den po volbách - v neděli 7. října v 14 hodin jako klub zastupitelů. Na tomto setkání si zvolí budoucí zastupitelé tříčlenný vyjednávací tým a domluví se na podrobné strategii pro vyjednávání na základě síly mandátu jednotlivých stran.

Vyjednávání vede vítěz pirátské kandidátky, pokud bude zastupitelem. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Informace z každého jednání zveřejní vyjednávací tým do 24 hodin.

Po projednání výsledku vyjednávání s klubem a předsednictvem MS bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně členů rady, návrhu na starostu a místostarosty) do referenda na jednání fóra MS Zlín. Členové MS Zlín schvalují návrh koaliční smlouvy. Vztah klubu k ostatním subjektům

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi subjekty, které budou v zastupitelstvu.

SCÉNÁŘE SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI STRANAMI:

Účast na radě Jsme připraveni jednat o účasti v radě města s cílem prosadit maximum našeho programu. V případě vítězství ve volbách nominujeme na primátora vítěze kandidátky (ovšem s přihlédnutím ke kumulaci uvolněných funkcí - např. poslanec by měl možnost vykonávat pouze jednu z těchto pozic). Prioritou je pro nás prosazení maxima volebního programu do koaliční smlouvy, proto při prvních jednáních budeme hledat programové shody s možnými koaličními partnery. Pokud se dohodneme na programu a budeme schopni sestavit koalici, budeme trvat na tom, aby koaliční partneři nominovali do rady pouze bezúhonné osoby, které nezastávají jinou uvolněnou veřejnou funkci. Stejné podmínky budeme dodržovat sami.

Spolupráci v radě odmítáme s KSČM, SPD, jejíž účast na demokratické politice považujeme za nepřijatelnou, a také s hnutím Rozhybejme Zlín, které ovlivňuje senátor Valenta, jenž byl usvědčen z korupčního jednání.

V rámci koalice budeme prosazovat:

maximální otevřenost a vstřícnost k občanům veřejný kalendář uvolněných radních přiřazení jednotlivých garantů k programovým bodům z koaliční smlouvy V rámci koalice odmítáme: souběh uvolněných veřejných funkcí, tzv. kumulaci funkcí nedemokratické jednání netransparentní jednání (tajné schůzky s lobbisty) hlasování proti programovému prohlášení a koaliční smlouvě aby byl ve vedení města trestně stíhaný člověk zamlčování majetkových poměrů (prosazujeme každoroční zveřejnění majetkových poměrů zastupitelů) hlasování koaličního zastupitele u bodu, kdy je daný zastupitel ve střetu zájmů (v takovém případě má povinnost tento střet nahlásit před hlasováním a poté se hlasování zdržet)

Spory v koalici

Spory v koalici budeme řešit v okamžiku jejich vzniku, problémy nebudeme odsouvat. O problémech budeme věcně informovat veřejnost a budeme se všemožně snažit nalézt příčiny a řešení těchto neshod.

Konstruktivní opozice

Pokud povolební jednání nedopadnou sestavením koalice za účasti Pirátů, budou pirátští zastupitelé v rámci možností jim daných, zastupovat obyvatele na zastupitelstvu a v komisích. I z opozičních míst lze předkládat návrhy a podněty na zastupitelstvu. Budeme se snažit získat podporu pro naše programové body pomocí podpory napříč stranami. Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu vyvolat její pád. Pokud však koalice bez účasti Pirátů nebude ochotna respektovat principy otevřenosti, nebude zveřejňovat připravované záměry v předstihu a informovat veřejnost otevřeně, budeme se snažit tyto netransparentní praktiky všemi možnými způsoby zvrátit. Podobně též učiníme v případě podezření z velmi závažného pochybení některého zastupitele z koaličních stran nebo krytí takového jednání úřadu.

Propojení v rámci republiky

Budeme se snažit v rámci republiky najít spolupracující města, v rámci kterých budeme rozvíjet projekty Smart city a vyvíjet chytré aplikace pro řízení a obsluhu města, městského úřadu a komunikace mezi občany a městem a to i v případě, že budeme v opozici. Tato řešení se pak budeme snažit prosadit i ve Zlíně.

Nábor členů a komunikace ve straně a k občanům

Piráti jsou otevřená strana jak novým myšlenkám, tak novým lidem. V případě volebního úspěchu a zvýšeného zájmu o členství se budeme snažit podpořit nadšení nově příchozích členů a zapojit je do rozhodování. Zároveň chceme všem občanům zprostředkovat maximální množství informací ze zastupitelstva, rady města, komisí a výborů. Budeme se proto snažit, aby maximum těchto jednání bylo veřejných a existovaly z nich veřejně dostupné zápisy a u zastupitelstva i zpětně přístupné videopřenosy.

Autor: Irena Drofová


Autorka článku