Neinvestiční podpora z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

11. 01. 2019
Neinvestiční podpora z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína
Neinvestiční podpora z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

Jste sportovec, pracujete s mládeží či dětmi, organizujete sportovní akce, leží Vám na srdci blaho naší mládeže? Jste dobrovolník? Sháníte peníze od sponzorů a potýkáte se s nedostatečným zájmem a financemi pro rozvoj Vaší organizace či akce? Využijte dotačních prostředků z fondu Správní rada fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína.

Správní rada fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína vyhlašuje program na přidělení podpor z fondu. Finanční prostředky jsou určeny k podpoře činnosti sportovních a mládežnických organizací, na táborové pobyty dětí a mládeže včetně příměstských táborů, akce nadregionálního charakteru a projekty primární prevence soc. patologických jevů.

Vyhlášenými dotačními programy jsou:

  • Mimořádná podpora, organizací a jednotlivců a podporu významných akcí na území statutárního města Zlína, ukončení příjmu žádostí je 1.11.2019
  • Podpora sportovních akcí, které mají sportovní charakter a proběhnou ve Zlíně v I. čtvrtletí roku 2019, ukončení příjmu žádostí je 11.2.2019
  • Činnost sportovních organizací, působících na území města Zlína v roce 2019, ukončení příjmu žádostí je 11.2.2019.

Výzvy na podávání žádostí o dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy naleznete zde: https://www.zlin.eu/fond-mladeze-a-telovychovy-cl-2997.html


Autorka článku

Martina UrbánkováMartina Urbankova

Martina Urbánková

1. místopředsedkyně MS ZL, asistentka


martina.urbankova@pirati.cz