Program

Program do komunálních voleb 2018 Zlín

Cíl č.1 ZLÍN - Transparentnost


Šetříme vaše peníze: Zveřejňování faktur, uzavřených smluv, hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností s účastí města

Kdo je kdo?: Zveřejníme, která strana delegovala konkrétní zástupce města, do výborů a komisí města, také do dozorčích rad a představenstev obchodních společností s účastí města Zlína

Každý má šanci: Otevřená výběrová řízení – při výběru zaměstnanců i dodavatelů

Dotace a dary: Komu a kolik město přiděluje dotací a darů včetně žádostí

Práce zastupitelstva: O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem, s podrobnými podklady a elektronicky

Personální politika: Ředitele městských firem musí vybírat renomovaná personální agentura a ne kamarád politik.


Cíl č.2 ZLÍN – město 21. století


Smart city není prázdná fráze: Opravdu chytré město je to, kde lidé rádi žijí, a když z něj odjedou, chlubí se jím

Rozšíříme městské WI-FI na více lokalit: Zajistíme dotace EU, o místech rozhodnou lidi v anketě

Činy místo papírů: Místo tvorby analýz a databází chodníků chodníky spravíme.

Nebudeme svítit pánu bohu do oken: Naším cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii.


Cíl č.3 Zlín  Zlíňáci jsou Zlín


Společně to půjde:  Pomocí participativního rozpočtu podpoříme vaše nápady na úpravu veřejných prostranství a  občanské aktivity ve městě (chceme navýšit participativní rozpočet, rozšířit ho i na místní části.)

Zjednodušení dotačních procesů: Podmínky pro přidělení dotací musí lákat k vytváření projektů, nikoli odrazovat od aktivního zapojení občanů.

Dáme Vám prostor: Vytvoříme městský inkubátor, podpora kvalitních nápadů a kreativní rozvoj města

Domluva místo pokut:  Zabráníme, aby pokutování občanů sloužilo k zaplňování děr v rozpočtu města

Místní referendum a občanská iniciativa: Na obecní úrovni budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje.

Bydlet chce každý: Změníme územní plán města a tak podpoříme výstavbu  i městských bytů za dostupné ceny


Cíl č.4 ZLÍN – město na celý život


Voda patří Zlíňákům: Řešení problému městské společnosti VAK ve prospěch občanů Zlína změnou ve vedení společnosti

Nenecháme Zlín na suchu: Voda v ulicích – vodní prvky snižující prašnost, zachytávání dešťovky – nechceme kropit park pitnou vodou, analýza revitalizace Kudlovské přehrady

Zlínská doprava: Podpoříme projekt zlínského dopravního terminálu

Zlín je kraj, kraj je Zlín: Spolupráce s krajským úřadem na rozvoji Zlína jako sídla kraje je hlavní priorita

Čistota půl zdraví: Stávající skvělé parky doplníme o více recyklačních nádob. Městské akce se budeme snažit dělat udržitelnější vůči životnímu prostředí.


Cíl č.5 ZLÍN – město dobrých sousedů


Rodina je základ:  Podpora rodičů na mateřských a jejich kvalitní vyžití ve veřejném prostranství a zájmových spolcích

Důstojné stáří: Aktivní zapojení občanů do dění ve městě, dobrovolnictví při činnostech organizovaných městem, hlídání přechodů u škol a školek, (inspirace např. Spolek hurá na výlet)

Mládí vpřed: Učiníme Zlín atraktivní městem pro práci-život i rodinu pro naše mladé absolventy, jak by si to přáli bratři Baťovi.

Podpora lokálních zemědělců: Občané Zlína si zaslouží důstojné tržiště. Změníme přístup k nájemníkům prodejních míst na tržišti pod kaštany, budeme preferovat zemědělce a ne přeprodejce.

Rozvoj sportovišť: Raději sport než hraní na počítačích, dostatek osvětlených sportovišť, budeme výhradně podporovat amatérský sport a sport dětí.

Hajný je lesa pán: Za jeden pokácený vysadit dva a minimálně jeden musí vysázen v okruhu maximálně 100 metrů.